ก่อนที่เราจะซื้อกองทุนรวมสักกอง สิ่งสำคัญคือ ควรศึกษาข้อมูลกองทุนนั้นๆ เสียก่อน เบื้องต้นเราสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก “Fund Fact Sheet” ว่าแต่ “Fund Fact Sheet” นี่มันคืออะไร? อ่านยังไง?

Artboard 1 copy 0Artboard 1 copy 1Artboard 1 copy 2Artboard 1 copy 3Artboard 1 copy 4Artboard 1 copy 5Artboard 1 copy 6Artboard 1 copy 7Artboard 1 copy 8Artboard 1 copy 9Artboard 1 copy 10Artboard 1 copy 11Artboard 1 copy 12Artboard 1 copy 13Artboard 1 copy 14Artboard 1 copy 15