การจะเลือกกองทุนที่ดี ต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัย 2 อย่างด้วยกันคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้น เราสามารถดูได้จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง หรือหาอ่านข้อมูลจาก Fund FactSheet

ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนั้น เราจำเป็นต้องเลือก บริษัทที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีธรรมาภิบาลที่ดี แต่นักลงทุนอย่างเราจะไปรู้เรื่องแบบนี้ก็คงยาก?

ข่าวดีคือ ปัจจุบันมีกองทุนที่เรียกว่า #กองทุนรวมธรรมาภิบาล ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนถึง 11 กองทุนในไทย มีกองทุนจาก บลจ. อะไรบ้าง สิ่งนี้ดีงาม และช่วยสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไร มาติดตามกันในการ์ตูนได้เลย

ศาลเจ้าพ่อลงทุน - CG Fund_Artboard 1 copy 00

ศาลเจ้าพ่อลงทุน - CG Fund_Artboard 1 copy 1ศาลเจ้าพ่อลงทุน - CG Fund_Artboard 1 copy 2ศาลเจ้าพ่อลงทุน - CG Fund_Artboard 1 copy 3ศาลเจ้าพ่อลงทุน - CG Fund_Artboard 1 copy 4ศาลเจ้าพ่อลงทุน - CG Fund_Artboard 1 copy 5ศาลเจ้าพ่อลงทุน - CG Fund_Artboard 1 copy 6ศาลเจ้าพ่อลงทุน - CG Fund_Artboard 1 copy 7

ศาลเจ้าพ่อลงทุน - CG Fund_Artboard 1 copy 8ศาลเจ้าพ่อลงทุน - CG Fund_Artboard 1 copy 9